09:00 น. - 16:00 น.
21 มี.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

" สร้างสรรค์ Content Marketing
อย่างไรให้ Wow! "

          ทำไม? ต้องทำ Digital Marketing เพราะ Digital Marketing คือ การทำดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อโปรโมทดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master และบริการ สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า และเพิ่มยอดดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด และสิ่งที่ควบคู่มากับการทำ Digital Marketing นั้นก็คือการสร้าง Content Marketing ที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ และกลับมาสร้างรายได้ให้กับดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ต่อไป
          ดังนั้น หลักสูตร Wow Creativity for Content Marketing จึงถูกสร้างดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master มาเพื่อตอบโจทย์สิ่งดังกล่าว ให้เรียนรู้และความเข้าใจถึงแนวโน้ม ทิศทาง ทางการตลาด รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ

Wow Creativity for Content Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

Key Contents

1. รู้จักการทำกระบวนการการตลาดเชิงสร้างสรรค์
          ท่านจะได้ทำความรู้จัก Digital Media คืออะไร? ทำไมถึงต้องทำ Digital Marketing รวมถึงเรียนรู้กระบวนการ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ว่าเขาเริ่มทำกันอย่างไร?

2. กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการสร้าง Content ที่มีคุณค่า (Value) ต่อกลุ่มลูกค้าของดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master 
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเจาะเข้าหากลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมลูกค้าเพื่อหาแนวการสร้าง Content ที่มีคุณค่า (Value) ต่อกลุ่มลูกค้าของดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master 

3. รูปแบบการทำ Content Marketing และการเลือกให้เหมาะกับสื่อแต่ละชนิด
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบของการทำ Content ให้เหมาะสมของแต่ละชิ้นงาน โดนใจกลุ่มเป้าหมายและสามารถเลือก Content ให้เหมาะสมกับสื่อแต่ละประเภทที่จะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์

4. การกำหนด Content ในตลาดดิจิทัล
          ท่านจะได้ทราบถึงการกำหนด Content นั้นควรเริ่มจากจุดไหนก่อน - หลัง ตลอดจนสิ่งไหนควรทำและไม่ควรทำ ในการกำหนด Content โดยต้องเริ่มจาก Who What Why Where When และ How ซึ่งเรียกว่า 5w 1h

5. การทำ VDO Content อย่างไรให้ Wow
          ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางในการสร้าง VDO Content อย่างไร? เทคนิคการสร้าง VDO Content ตลอดจนขั้นตอนการสร้าง VDO Content ให้โดนใจลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และสนใจในผลิตภัณฑ์

6. Content 10 ประเภทที่โดนใจ
          ท่านจะได้แนวทางในการเขียน Content ที่โดนใจ และตาม Trend ปัจจุบัน เพื่อนำไปปรับใช้กับดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ขององค์กรได้

7. การกำหนดเวลาในการโพส
          ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางในการกำหนดเวลาโพสเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าเวลาไหนเหมาะ หรือไม่เหมาะกับดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master ของท่าน

8. การวิเคราะห์ FB Insight และการวัดผล
          ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางในการการเลือกใช้โฆษณาดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  Facebook การวิเคราะห์ผลลัพธ์และวัดผลให้เป็นเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ว่าควรใช้ช่องนี้ในการทำประชาสัมพันธ์ต่อหรือไม่ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปรึเปล่า

9. Sharing Experience
          แบ่งปันประสบการณ์และตอบคำถาม โดยผู้เชียวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์

Key Benefits

 

1. เข้าใจแนวโน้มและทิศทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing
2. เพื่อให้ทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ
3. แนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมใหม่ | เกมส์ยิงปลาW88 | ระบบเกมส์ Fishing Master  จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)